קביעת הוראות בניה ובינוי, זכרון יעקב

תוכנית ש/ מק/ 1121/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בניה ובינוי, זכרון יעקב
מספר: ש/ מק/ 1121/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
- הקטנת קו בנין קדמי וצדדי עד אפס לשטח עיקרי הנמצא מתחת למשטח החניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401230/06/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401116/06/2004