קביעת הוראות בניה ובינוי- בנימינה

תוכנית ש/ מק/ 1122/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בניה ובינוי- בנימינה
מספר: ש/ מק/ 1122/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
- הקטנת קו בנין קדמי וצדדי עד אפס לשטח עיקרי הנמצא מתחת למשטח החניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןבנימינה-גבעת עדהבנימינה-גבעת עדה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 23/ אתכנית מיתאר בנימינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401230/06/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401116/06/2004