קביעת הוראות בניה לאזורי מגורים א'-ג' ואזור א' מיוחד,יעוד מגרשים לצרכי ציבור.

תוכנית רח/ 550/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה לאזורי מגורים א'-ג' ואזור א' מיוחד,יעוד מגרשים לצרכי ציבור.
מספר: רח/ 550/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה לאזורי מגורים א'-ג' ואזור א' מיוחד,יעוד מגרשים לצרכי ציבור,הרחבת דרכים,קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה עפ"י סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רח' הלל,בנימין,פרץ,מאפו,אליעזר,מנדלי,עזרא,מנוחה וכו'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק200, 218
3704חלק25, 28, 31-32, 34-37, 40-44, 46-47, 57, 61, 70, 73, 78-79, 86-89, 125, 128-130, 132, 200-201, 210-211, 262-292, 294, 296, 316-317, 363-364, 428-429, 434-441, 443-448, 452-493, 495-501, 516-518, 533-535, 554, 564-576, 580-584, 590-592, 594-602, 610-617, 622-626, 669-671
3705חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1987תאריך פרסום: 01/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3447. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1984תאריך פרסום: 01/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3050. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית30/04/1984