קביעת הוראות בניה להקמת בריכת שחייה בכרם מהר"ל

תוכנית חכ/ 4/ ח/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בניה להקמת בריכת שחייה בכרם מהר"ל
מספר: חכ/ 4/ ח/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת הוראות בניה להקמת בריכת שחיה בתחום המגרש, ללא שינוי ביעוד הקרקע ובשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12048חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 4/ חשכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/07/2004
קבלת תכנית06/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200401620/10/2004