קביעת הוראות בניה למרתפים שיחושבו כשטח שירות,תוספת שטחי שירות באיזורי תעשיה.

תוכנית יב/ 600/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה למרתפים שיחושבו כשטח שירות,תוספת שטחי שירות באיזורי תעשיה.
מספר: יב/ 600/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה למרתפים שיחושבו כשטח שירות .

ב. תוספת שטחי שירות באיזורי תעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנהיבנה

תיאור המיקום:
ישוב: יבנה
מרחב תכנון מקומי יבנה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/10/1996.
פרסום לאישור ברשומות10/10/1996תאריך פרסום: 10/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4447. עמוד: 128. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1996תאריך פרסום: 28/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4394. עמוד: 2432. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1995
קבלת תכנית24/07/1995