קביעת הוראות בניה למרתפים.

תוכנית רח/ 2000/ ב/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה למרתפים.
מספר: רח/ 2000/ ב/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה למרתפים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8871חלק57
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3425. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1996.
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1995.
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1995תאריך פרסום: 12/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4347. עמוד: 370. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/03/1995
קבלת תכנית21/12/1994