קביעת הוראות בניה לצורך תוספת למגורים במסגרת פרויקט שיקום שכונות

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בניה לצורך תוספת למגורים במסגרת פרויקט שיקום שכונות
מספר: הצ/ 5/ 1/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה לצורך תוספת למגורים במסגרת פרויקט שיקום שכונות. ב. קביעת שבילים צבוריים להולכי רגל. ג. שינוי יעוד ממגורים לש.צ.פ. ד. שינוי קו בנין קדמי מ - 6 מ' ל - 5 מ'. ה. תיקון נקודתי של קו בנין לחלקה 207.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק197-205, 207-213, 256-257, 261
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1984תאריך פרסום: 26/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3089. שנה עברית: התשמד .