קביעת הוראות בניה - אבן ספיר

תוכנית מי/ 538

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה - אבן ספיר
מספר: מי/ 538
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאבן ספיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/1984
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1983תאריך פרסום: 24/11/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2985. עמוד: 565. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה07/06/1983
קבלת תכנית08/05/1983