קביעת הוראות בניה, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 18713

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בניה, בסמת טבעון
מספר: ג/ 18713
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה והוספת סעיף מבנים קיימים לתכניות מאושרות

עיקרי ההוראות:
קביעת מס' יח"ד מותר במגרש בתחום תכנית ג/ 911
קביעת צפיפות יח"ד מותר לדונם בתחום תכנית ג/ 911
קביעת גודל מגרש מינימלי בתחום תכנית ג/ 911
הוספת סעיף מבנים קיימים לתכניות מאושרות
התרת הקמה של שנאים על גבי עמודי חשמל בתחום תכנית ג/ במ/ 190

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10364חלק
10366חלק
10367חלק
10368חלק
10465חלק
10469חלק
10473חלק
10474חלק
10476חלק
10477חלק
12182חלק
12312חלק
12323חלק
12678חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2010
קבלת תכנית15/02/2010