קביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים לבניני ציבור, שצ"פ,קביעת מתמחים לרפרצלציה

תוכנית רח/ 800/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים לבניני ציבור, שצ"פ,קביעת מתמחים לרפרצלציה
מספר: רח/ 800/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה לאזורים הבאים: אזור מגורים א'
מיוחד, אזור מגורים ב' ואזור מגורים ג'.
ב. יעוד מגרשים לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח
מוסדות ציבור.
ג. התוית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
ד. קביעת מתמחים לרפרצלציה בגוש 3701
1. חלקות 662 , 665 , 666 .
2. חלקות 663 , 664 , 668 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק307-311, 457-459, 508-510, 518-520, 525-528, 530-550, 554, 557, 615-646, 659-660, 662-676, 721-729, 736, 763-767, 770-771, 777331, 555, 658, 661, 734
3704חלק124, 158-161, 164-168, 174, 181-189, 193, 213-217, 219-220, 222-226, 228-234, 240-241, 320-321, 665-666126, 173, 192
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1989.
פרסום לאישור ברשומות19/11/1989תאריך פרסום: 19/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3717. עמוד: 475. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית13/08/1989