קביעת הוראות בניה,יעוד שטחים לבניני צבור,שטח צבורי פתוח ומוסד צבורי,הרחבת דרכי

תוכנית רח/ 550/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה,יעוד שטחים לבניני צבור,שטח צבורי פתוח ומוסד צבורי,הרחבת דרכי
מספר: רח/ 550/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה לאזורים הבאים:
1. אזור מגורים א' ואזר מגורים א מיוחד.
2. אזור מגורים ב'.
3. אזור מגורים ג' (מגרשים מבונים ע"פ תכניות
מפורטות נקודתיות או "תנאים".
ב. יעוד שטחים לבניני צבור, שטח צבורי פתוח ומוסד
צבורי.
ג. הרחבת דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גבולות התוכנית: בצפון רחוב א.ד. גורדון.
בדרום רוחב חיים ויצמן.
במערב מבנן רחוב הרצל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק117, 121, 123, 125-127, 134-135, 137, 143-146, 240, 250, 257, 444, 453-454, 521-525, 640, 644, 648-668, 670-671, 676-678, 771-773, 782, 784-792, 823-825, 843, 849, 856-858, 860-862, 913-915, 925-926, 932-933, 935, 978-980, 988-989, 1006-1009, 1038-1040, 1097-1098, 1102-1104, 1107-1109, 1116-1118, 1148-1150114, 150, 159
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/1987תאריך פרסום: 25/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3511. עמוד: 525. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1987. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1987. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/1987
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/1985תאריך פרסום בעיתון: 22/10/1985.
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1984תאריך פרסום: 01/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3050. עמוד: 2060. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1983
קבלת תכנית05/06/1983