קביעת הוראות בניה

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה
מספר: הצ/ 5/ 1/ 200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה לסככות חניה לרכב פרטי במגרשים
למגורים א' צמודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
תכנית זו תחול על כל איזורי המגורים עפ"י תשריט
תכנית המתאר הצ / 1-5 / 0

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 30/06/1989.
פרסום לאישור ברשומות28/04/1989תאריך פרסום: 28/04/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3653. עמוד: 2778. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/1988
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/1988תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1988.
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1988תאריך פרסום: 30/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3580. עמוד: 3118. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1988
קבלת תכנית31/03/1988