קביעת הוראות בנייה באזור מבני משק ומלאכה

תוכנית ג/ 14258

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בנייה באזור מבני משק ומלאכה
מספר: ג/ 14258
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת תנאים למתן היתרי בניה באזור מבני משק חקלאיים ומלאכה באמצעות הגדרת זכויות ומגבלות בניה באזור זה.
מתן זכויות בניה באזור מבני משק חקלאיים ומלאכה
קביעת תנאים ומגבלות למתן היתרי בניה באזור מבני משק חקלאיים ומלאכה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10159חלק4-6, 10
10499חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7251קבוץ אפקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3257. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים06/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית21/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2252. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/09/2003
קבלת תכנית14/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400921/04/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003