קביעת הוראות בנייה לצורך הקמת רפת:

תוכנית ג/ 13961

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בנייה לצורך הקמת רפת:
מספר: ג/ 13961
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן אפשרות לבניית רפת באזור מבני משק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמקבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק25, 27-2922
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/05/2003
קבלת תכנית04/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003