קביעת הוראות והגבלות בניה,התווית דרכים חדשות,שינוי ממגורים ג לג עם חזית מסחרית

תוכנית מש/ 7/ 1/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות והגבלות בניה,התווית דרכים חדשות,שינוי ממגורים ג לג עם חזית מסחרית
מספר: מש/ 7/ 1/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי לתכנית הצ / 7 / 1 / 32 בהסכמת הבעלים.
2. קביעת הוראות והגבלות בניה.
3. התווית דרכים חדשות, ביטול דרך קיימת.
4. שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ג' עם חזית
מסחרית5. שינוי יעוד מש.ב.צ. למגורים ג'.
6. שינוי יעוד ממגורים ג' ושבילים לש.ב.צ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית06/04/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007