קביעת הוראות לבנית בתי מגורים

תוכנית גז/ 391/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות לבנית בתי מגורים
מספר: גז/ 391/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות לבנית בתי מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודיגל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1973תאריך פרסום: 25/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1893. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית25/01/1973