קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה פרטיות.

תוכנית בר/ 13/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה פרטיות.
מספר: בר/ 13/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה פרטיות
במושב בית-אלעזרי.
2. להבטיח תנאי בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה נאותים
בעת הקמת בריכות שחיה פרטיות במושב.
3. לקבוע הוראות לבריכות שחיה פרטיות במושב על
מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי התברואה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
ישוב: בית אלעזרי

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1998תאריך פרסום: 13/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4670. עמוד: 4724. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1997.
פרסום להפקדה ברשומות06/04/1997תאריך פרסום: 06/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4509. עמוד: 2880. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה06/12/1995
קבלת תכנית08/01/1995