קביעת הוראות למבנה עזר ומחסן, גשר הזיו

תוכנית חא/ מק/ 2004/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות למבנה עזר ומחסן, גשר הזיו
מספר: חא/ מק/ 2004/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות לבניית חניה ולבניית מחסן ו/או מבנה עזר באזור המגורים בשכונה הקהילתית בישוב גשר הזיו, ללא תוספת בזכויות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיוביס שדה אכזיב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק1, 10-15, 17-20, 22-24, 29-303, 6-9, 16, 26-28
19010חלק16-17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11182קבוץ גשר הזיושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/2005תאריך פרסום: 21/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5472. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500630/06/2005