קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון

תוכנית ג/ 6540

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון
מספר: ג/ 6540
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות וסייגים למתן היתרי בניה למבנים
חקלאיים.

ב. קביעת תנאים לשימוש במבנים חקלאיים באזור שייעודו
חקלאי כמשמעותו בתכנית המתאר או בתכנית מפורטת
החלה על השטח או כמשמעותו על פי כרזה על קרקע
חקלאית בהתאם לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה.

ג. קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות באזור שיעודו
חקלאי לדרכים, לשימושים חקלאיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/1991תאריך פרסום: 26/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3957. עמוד: 1291. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/12/1991
פרסום לאישור בעיתונים04/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/12/1990
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/1990
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1990תאריך פרסום: 17/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3774. עמוד: 3104. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 06/05/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/03/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/03/1990
החלטה בדיון בהפקדה17/04/1989
קבלת תכנית01/11/1988