קביעת הנחיות בינוי ,שינוי מאזור חקלאי לאזור נופש ותירות- אילניה

תוכנית ג/ 17432

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הנחיות בינוי ,שינוי מאזור חקלאי לאזור נופש ותירות- אילניה
מספר: ג/ 17432
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות בינוי והנחיות למתן היתרי בניה, שינוי יעוד קרקע מאיזור חקלאי לאיזור תירות ונופש כפרי.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה :
א. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לנופש כפרי.
ב. קביעת הנחיות בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניהאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15156חלק91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2008
קבלת תכנית12/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800617/03/2008