קביעת הנחיות ומגבלות בניה - שכונת הזית, רחוב שפרינצק - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 40/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הנחיות ומגבלות בניה - שכונת הזית, רחוב שפרינצק - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 40/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תקנון, קביעת קוי בניה, אחוזי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 40שכונת עובדי ציבור - שכונת הזית - רחוב שפרינצק - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2227. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה28/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/1984תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/1984. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/1984. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/02/1984תאריך פרסום: 01/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3020. עמוד: 1425. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה21/11/1983
קבלת תכנית01/11/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008