קביעת הנחיות להסדרה ושיקום נופי של מחצבת בית מאיר בגן הלאומי הרי יהודה

תוכנית מי/ 992

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הנחיות להסדרה ושיקום נופי של מחצבת בית מאיר בגן הלאומי הרי יהודה
מספר: מי/ 992
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הנחיות להסדרה ולשיקום נופי של שטחי מחצבת בית מאיר בתחום גן לאומי המוכרז הרי יהודה.
2. הגדרה וקביעה של שימושים ופעילויות לפיתוח פארק אתגרי ומרכז מבקרים בשטח המחצבה המשוקמת.
3. הגדרת הפיתוח הפיסי, לרבות מערך כניסה ומוקד שרות הכלולים בפארק האתגרי.
4. קביעת שלביות ותחנות בקרה של עבודות ההסדרה והשיקום.
5. קביעת מנגנוני בקרה.
6. קביעת ההגנות הנדרשות על הסביבה בכל שלב.
7. הנחיות לתקופת מעבר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבית מאיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29650חלק2-31
29652חלק2, 5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2004
קבלת תכנית28/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201000615/06/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200401823/11/2004