קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכנית

תוכנית בר/ 109/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכנית
מספר: בר/ 109/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים
המפורטים בתכנית וקביעת הנחיות מפורטות לממושם.
ב. קביעת הנחיות עצוב אדריכלי למבנים, פרטי פתוח
שטח, תגמירים למבנים, דרכים, גדרות וכיו"ב.
ג. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמה.
עפ"י פרק ז' לחוק התכנון והבניה.
ד. קביעת הנחיות מפורטות בדבר מערכות תשתית לשטח
הכלול בתכנית כולל הנחיות בדבר שימור איכות
הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
האירוס, מועצה איזורית גן רווה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק72-133
3741חלק17, 90-231
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1998תאריך פרסום: 13/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4670. עמוד: 4724. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים17/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/1998
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1997תאריך פרסום: 07/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4566. עמוד: 5495. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה23/10/1996
קבלת תכנית10/07/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201219/06/2002