קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשצ"פ

תוכנית חד/ 793/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשצ"פ
מספר: חד/ 793/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשצ"פ.
ב. שינוי בקו בניין צידי.

עיקרי ההוראות:
- תותר זיקת הנאה למעבר רכב בשצ"פ כמסומן בתשריט, המעבר לא יהיה סלול ומצופה באספלט אלא מחומרים נקבוביים שמשתלבים בפיתוח השצ"פ.
- קו בניין צידי מערבי יהיה 2.7 מ' (כמסומן בתשריט בקו אדום מקווקו).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרההצוקים

תיאור המיקום:
שכונת עין הים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10573חלק20-21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 450/ השינוי הוראות בניה באיזורי מגורים א' ו- ב' וקביעת שטחי שירות למבנים בכל שטח העכפיפות
תוכניתחד/ במ/ 793/ אמגורים מדרום לגבעת אולגה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5663. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2012
קבלת תכנית06/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201201631/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200428/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה