קביעת זיקת הנאה למעבר

תוכנית תממ/ 311/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זיקת הנאה למעבר
מספר: תממ/ 311/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זיקת הנאה הדדית לחניה ולמעבר כלי רכב והולכי רגל, בשטח של כ- 850 מ"ר, כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונוהרימון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6490חלק294, 394
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 311שיפור תנאי הדיור ברחוב הרימוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2516. שנה עברית: התשסד .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים18/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות02/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2002תאריך פרסום: 10/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5137. עמוד: 740. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/07/2002
קבלת תכנית07/05/2002