קביעת זכויות בניה באזורי התעשיה

תוכנית לד/ 1012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה באזורי התעשיה
מספר: לד/ 1012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות בניה באזורי התעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלודלודלוד

תיאור המיקום:
ישוב: לוד
תחום שיפוט העיר לוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/09/1989תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1989.
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3683. עמוד: 3757. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/02/1989.
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1988תאריך פרסום: 27/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3597. עמוד: 408. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה12/10/1988
קבלת תכנית12/10/1988