קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .

תוכנית בר/ 20/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .
מספר: בר/ 20/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
ישוב: בניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4993חלק81
5020חלק16-26, 4042-43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1997.
פרסום לאישור ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. עמוד: 4032. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1996.
פרסום להפקדה ברשומות21/11/1996תאריך פרסום: 21/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4458. עמוד: 536. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/08/1996
החלטה בדיון בהפקדה24/01/1996
קבלת תכנית19/11/1995