קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.

תוכנית בר/ 13/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.
מספר: בר/ 13/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4713חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 13/ 2קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/01/2004
קבלת תכנית18/11/2003