קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. החלת כל תקוני תכניות בניין ערים שהוגשו ואושרו - אלא אם כן נאמר בתקנון זה אחרת.
ב. לבטל תכניות שאושרו שמספריהן:
1/100/02/14, 2/100/02/14, 4/100/02/14, 6/100/03/14, 7/108/03/14, 14/108/03/14, 15/108/03/14, 18/108/03/14, 1/108/03/14.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100תכנית מתאר עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1981תאריך פרסום: 29/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2759. עמוד: 132. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים01/10/1981תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2152. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1980.
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית01/05/1980