קביעת זכויות בניה והוראות לבינוי.

תוכנית כס/ ב/ 2/ לב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה והוראות לבינוי.
מספר: כס/ ב/ 2/ לב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת זכויות בניה של 11.62 מ"ר עבור סגירת מרפסת ל- 3 יחידות דיור.
ב. קביעת הוראות בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאעמק חורון

תיאור המיקום:
בניינים 8א' ו 8ב'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7618חלק290
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ במ/ 2כפר -סבא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1771. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1142. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2005
קבלת תכנית19/04/2005