קביעת זכויות בניה לאזורים: מבני משק, תעשיה וספורט.

תוכנית שד/ 1115/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה לאזורים: מבני משק, תעשיה וספורט.
מספר: שד/ 1115/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית וקביעת הוראות וזכויות בניה לאזור המשקי של הקיבוץ:תעשיה, מבני משק וספורט.
עיקרי הוראות התכנית:
1. קביעת זכויות בניה לאזורי תעשיה, מבני משק וספורט.
2. שינוי ייעוד משטח מבני משק לתעשיה.
3. שינוי ייעוד משטח ספורט ונופש למבני משק.
4. קביעת הוראות בניה.
5.קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןחורשים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8896חלק4623, 47
8897חלק5553
8898חלק28-3031
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/07/2008
קבלת תכנית05/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200801803/11/2008