קביעת זכויות בניה לחדר על הגג.

תוכנית כס/ 1/ 22/ טז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה לחדר על הגג.
מספר: כס/ 1/ 22/ טז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח בניה עיקרי של כ- 9.00 מ"ר לשטח על הגג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאהכלנית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6427חלק482
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ 1/ 1/ גגגגותשינוי
תוכניתכס/ 1/ 22פתיחת דרכים חדשות ןקביעת שצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2172. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית24/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4003. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/08/2004
קבלת תכנית28/07/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה