קביעת זכויות בניה.תותר בניית חדר ע"י סגירת מרפסות פתוחות ב-2 דירות,שמירת חזיתו

תוכנית כס/ ב/ 2/ לד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה.תותר בניית חדר ע"י סגירת מרפסות פתוחות ב-2 דירות,שמירת חזיתו
מספר: כס/ ב/ 2/ לד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת זכויות בניה של 11.6 מ"ר עבור סגירת מרפסת ל-2 יחידות דיור בקומה ב'.
ב. קביעת הוראות בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאבקעת בית נטופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7606חלק116
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ במ/ 2כפר -סבא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4554. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2069. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2005
קבלת תכנית26/07/2005