קביעת זכויות בניה.

תוכנית כס/ ב/ 2/ יא

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה.
מספר: כס/ ב/ 2/ יא
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאעמק זבולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7618חלק129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ במ/ 2כפר -סבא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2003תאריך פרסום: 27/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5162. עמוד: 1658. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/08/2002
קבלת תכנית14/07/2002