קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית,שינוי מ"אזור חקלאי" ל"מגורים וחקלאי בנח

תוכנית שד/ 19/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית,שינוי מ"אזור חקלאי" ל"מגורים וחקלאי בנח
מספר: שד/ 19/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מ"אזור חקלאי" ל"אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלה" סה"כ 3 יח"ד ב- 2 מבנים.
ב. הסדרת קווי בניין נקודתיים לבנייה קיימת בנחלה:
קו בנין קדמי מערבי למבנים המסומנים במספרים 1,2,3 כמסומן בתשריט המוצע.
ג. קביעת זכויות והוראות בנייה בנחלה חקלאית.
ד. קביעת הוראות בניה
ה . תנאים למתן היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןכפר מל"להפרחים

תיאור המיקום:
משק 79

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6447חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5034. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1391. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/11/2005
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/11/2004
קבלת תכנית23/09/2004