קביעת זכויות והוראות בניה בקרקע חקלאית למבנים חקלאיים ולמבנה מגורים.

תוכנית בר/ 278/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות והוראות בניה בקרקע חקלאית למבנים חקלאיים ולמבנה מגורים.
מספר: בר/ 278/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות והוראות בניה למבנים חקלאיים בשטח של 500 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה

תיאור המיקום:
ליד מושב גן שורק בתחום המועצה האזורית גן רוה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3736חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3353. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 26. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
קבלת תכנית11/01/2004