קביעת זכויות והוראות בניה ותנאים להיתר בניה,שינוי בגודל מגרש מינימלי,בקוי בנין

תוכנית הר/ 88/ 11/ יט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות והוראות בניה ותנאים להיתר בניה,שינוי בגודל מגרש מינימלי,בקוי בנין
מספר: הר/ 88/ 11/ יט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זכויות והוראות בניה עבור 2 יח"ד.
ב. קביעת תנאים להיתר בניה.
ג. שינוי בגודל מגרש מינימלי.
ד. שינוי בקווי בניין לבנייה קיימת.
ה. שינוי בקו בניין אחורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןהבנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6455חלק367
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1002חדרי יציאה לגג, עליות גג, פרגולות,שינוי
תוכניתהר/ 88/ 11מגדיאל דרום, הדר צפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים03/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/03/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות11/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1592. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2005
קבלת תכנית17/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200602211/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500819/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה