קביעת חזית מסחרית בק. קרקע ומגורים ,הסדר חניה וקביעת שני בנינים על מגרש אחד.

תוכנית טר/ 1177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת חזית מסחרית בק. קרקע ומגורים ,הסדר חניה וקביעת שני בנינים על מגרש אחד.
מספר: טר/ 1177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3283. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1983תאריך פרסום: 02/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2929. עמוד: 2073. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית15/04/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית