קביעת חזית מסחרית,2 מבנים של חלקה,מיקום חנייה למכונית,קביעת קווי בנין.

תוכנית טר/ 1347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת חזית מסחרית,2 מבנים של חלקה,מיקום חנייה למכונית,קביעת קווי בנין.
מספר: טר/ 1347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חזית מסחרית,2 מבנים של חלקה,מיקום חנייה למכונית,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/10/1981תאריך פרסום: 11/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2755. שנה עברית: התשמב .