קביעת חזית מסחרית.שינוי יעוד מאזור מגורים,הריסת המסומן להריסה.ביטול קונטור.

תוכנית טב/ 3067

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת חזית מסחרית.שינוי יעוד מאזור מגורים,הריסת המסומן להריסה.ביטול קונטור.
מספר: טב/ 3067
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת חזית מסחרית.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים + ש.פ.פ. למגורים עם חזית מסחרית.
3. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' + ש.פ.פ לחניה ציבורית.
4. הריסת המסומן להריסה.
5. ביטול קונטור קיים וקביעת קונטור חדש בהתאם למוצע בתשריט.
6. איחוד מגרשים .
7. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7842חלק1, 63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3937. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1867. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2001
קבלת תכנית22/10/2001