קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי - אזורתעשיה ומלאכה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי - אזורתעשיה ומלאכה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 1רחוב הפלמ"ח - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/1981תאריך פרסום: 12/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2692. עמוד: 1093. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/1981תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1981. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1981. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2289. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/1980תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1980.
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1980
קבלת תכנית01/06/1980