קביעת יעוד לדרך משולבת בכרכור

תוכנית ש/ 1467

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת יעוד לדרך משולבת בכרכור
מספר: ש/ 1467
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קטע מ"שביל ציבורי" ל"דרך משולבת".

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קטע מ"שביל ציבורי" ל"דרך משולבת".
- הרחבת רצועת הדרך מ- 4.0 ל- 6.0 מ'.
- קביעת מיקום גישה לחניות בחלקות 99 ו- 105.
- הוראות וזכויות הבניה יהיו בהתאם לתכניות המאושרות החלות במקום.
- שינוי קווי בניין צדדיים אחוריים ומרחק בין שני מבנים על אותה חלקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכורהשופטים

תיאור המיקום:
בין רחובות בצרי והשופטים, כרכור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10073חלק99, 105, 167
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 299שינוי לתכנית מתאר כרכור (2 מבנים במגרש)שינוי
תוכניתש/ 18תכנית מפורטת כרכור.שינוי
תוכניתש/ 252שינוי לתכנית מתאר כרכורכפיפות
תוכניתש/ 1123/ אקביעת הוראות בניה ובינוי ותנאים להוצאת היתרי בניה, פרדס חנה כרכורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות10/06/2012תאריך פרסום: 10/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6429. עמוד: 4625. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/05/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2011
קבלת תכנית27/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201201103/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים140128/06/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה