קביעת יעוד לתוספת 13 מגרשים חדשים וחלוקת מגרש קיים - מרכז גיזו

תוכנית מי/ 632/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעוד לתוספת 13 מגרשים חדשים וחלוקת מגרש קיים - מרכז גיזו
מספר: מי/ 632/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת יעוד לתוספת 13 מגרשים חדשים וחלוקת מגרש קיים לבניה באמצעות הפעולות הבאות.

א. שינוי יעוד משטח למוסדות לאזור מגורים א' .
ב. שינוי יעוד משטח למוסדות לדרך חדשה.
ג. שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים א'.
ד. קביעת הוראות בניה באזור מגורים א'.

2. תיקון גבולות בהסכמה בין מגרש 19 לבין מגרשים 18א' , 18ב' .
3. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח , לדרכים וליער קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגיזוגיזו

תיאור המיקום:
מרכז גיזו,
בתחום המועצה האזורית מטה יהודה,
שטח בין קואורדינטות אורך 194/150 - 194/550
ובין קואורדינטות רוחב 634/550 - 634/850
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4563חלק18, 21-23, 25, 28, 47-48
4564חלק2-3, 37-39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 632שינוי לתכנית מתאר מקומית מי / 200 - מרכז גיזושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2006תאריך פרסום: 05/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 449. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/09/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/01/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות09/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 126. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה25/01/2001
קבלת תכנית02/01/2000