קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה".

תוכנית מי/ 230

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה".
מספר: מי/ 230
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29953חלק1-5, 10-11, 13
29958חלק2, 4, 6, 8, 17-19
29959חלק1-6
29960חלק8-9, 11, 13, 16, 19-21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/1981תאריך פרסום: 23/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2705. עמוד: 1408. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות17/04/1980תאריך פרסום: 17/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2621. עמוד: 1454. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1974
קבלת תכנית23/09/1973