קביעת יעוד קרקע - מושב בקוע.

תוכנית מי/ 510

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעוד קרקע - מושב בקוע.
מספר: מי/ 510
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקוע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1164. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות21/03/1985תאריך פרסום: 21/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3177. עמוד: 1673. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1982
קבלת תכנית29/11/1981