קביעת יעוד שטח בשכונת בית חנינא.

תוכנית 2655

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעוד שטח בשכונת בית חנינא.
מספר: 2655
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30615חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1984תאריך פרסום: 22/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3126. עמוד: 400. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית14/08/1984
פרסום להפקדה ברשומות31/05/1984תאריך פרסום: 31/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3059. עמוד: 2572. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה03/05/1983
קבלת תכנית06/12/1982