קביעת יעוד שטח - מרכז שריגים.

תוכנית מי/ 310/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעוד שטח - מרכז שריגים.
מספר: מי/ 310/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
מרכז שריגים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34331חלק1-2, 4, 8
34345חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1982תאריך פרסום: 10/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2823. עמוד: 2082. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית08/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות24/09/1981תאריך פרסום: 24/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2752. עמוד: 2990. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה07/10/1980
קבלת תכנית07/09/1980