קביעת יעודי קרקע קיבוץ אילות

תוכנית 12/ 03/ 111/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת יעודי קרקע קיבוץ אילות
מספר: 12/ 03/ 111/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לקיבוץ אילות על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות

תיאור המיקום:
ישוב: אילות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4343. עמוד: 309. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/1995
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות11/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2775. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 17/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1993
קבלת תכנית29/07/1993