קביעת יעודי קרקע - רוגלית.

תוכנית מי/ 418

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעודי קרקע - רוגלית.
מספר: מי/ 418
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנוה מיכאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/04/1980
קבלת תכנית29/04/1979