קביעת יעודי קרקע

תוכנית חש/ 21/ 7/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת יעודי קרקע
מספר: חש/ 21/ 7/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע: שצ"פ, חקלאי,, תעשיה ושב"צ
עפ"י המסומן בתשריט.
ב. תיקוני גבולות בין משקים 70 ו- 71.
ג. תיקוני גבולות בין מגרשים 44א' ו-107 צ'.
ד. קביעת תואי ברוחב 12.0 מטר לכביש מס' 1 ושצ"פ
לאורכו משני צדדיו ברוחב 4.0 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
ישוב: כפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8965חלק
8966חלק
8967חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/02/1989. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/1989. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/1989. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות18/01/1989תאריך פרסום: 18/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3613. עמוד: 1209. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/1988
החלטה בדיון בהפקדה17/06/1987
קבלת תכנית15/05/1987